کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ - پرسش های متداول

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09190320303
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@imaconference.com

| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: در قبال هزینه پرداختی چه مواردی به پژوهشگران تحویل می گردد؟


هزینه پرداختی شامل پذیرایی در روز کنفرانس، حضور در کنفرانس، بسته آموزشی کنفرانس شامل کیف، CD مجموعه مقالات کنفرانس، کتاب کنفرانس، گواهی پذیرش مقاله و سایر موارد جنبی می‌باشد.

بدیهی است اگر تمام نویسندگان مقاله درخواست بسته آموزشی کنفرانس را داشته باشند، بایستی به تعداد هر نفر و مطابق با جدول هزینه های کنفرانس(قسمت خدمات در سامانه ) مبالغ تعیین شده را بپردازند، در غیر اینصورت صرفاً هزینه های تعیین شده برای نفر اول (ارائه کننده) دریافت می گردد.

برای تمامی نویسندگان گواهینامه مجزا صادر می گردد.