کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ - پرسش های متداول

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09190320303
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@imaconference.com

| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: هر نویسنده مقاله مجاز به ارائه چند مقاله به این کنفرانس می باشد؟


محدودیتی در ارائه مقاله توسط پژوهشگران نیست.

هزینه مقالات بعدی شامل تخفیف می باشد. شرط پذیرش و چاپ مقاله نیز فقط منوط به پذیرش مقالات توسط کمیته علمی و پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس می باشد.