کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ - پرسش های متداول

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09190320303
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@imaconference.com

| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: آیا قبل از ارسال مقاله هزینه ای پرداخت می گردد؟


خیر - پژوهشگران صرفاً پس از پذیرش مقاله هزینه پرداخت خواهند نمود.

شرکت در کنفرانس به سه صورت زیر انجام می پذیرد، که در هر صورت هزینه ها و خدمات کنفرانس برای متقاضیان تعریف و در زیر ارائه شده است:

1- ارائه حضوری در کنفرانس، با ارائه مقاله( آزاد، ويژه هيات علمي و اساتيد دانشگاه، ويژه دانشجويان، ويژه اعضاي IEEE )

2- ارائه غیر حضوری توسط پنل آنلاین، با ارائه مقاله( آزاد، ويژه هيات علمي و اساتيد دانشگاه، ويژه دانشجويان، ويژه اعضاي IEEE )

لیست هزینه ها و توضیحات مربوط به هر کدام از گروه های بالا در قسمت هزینه های کنفرانس نشان داده شده است.