کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ - تاریخ های مهم

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
0303 2 03 0919
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@imaconference.com

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


تاریخ های مهم کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ

 

حد اکثر مهلت ارسال مقالات

30 آذر 1395

December 20, 2016

اعلام نتایج داوری

حداکثر 5 روز پس از ارسال مقاله

Within 5 days after submission

زمان برگزاری کنفرانس

30 دی 1395

January 19, 2017