کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ - پیشنهادات

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
0303 2 03 0919
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@imaconference.com

| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهادات


دبیرخانه کنفرانس در راستاي ارتقاء سطح خدمت رساني به نویسندگان و جهت برقراري ارتباط دو سويه با نویسندگان، آماده دریافت نظرات و پيشنهادات شما مي باشد.

لطفا جهت ارسال نظر و پیشنهادات، با ارسال ایمیل به آدرس زير ما را در نيل به اين هدف ياري نماييد.


پست الکترونیک : info@imaconference.com