کنفرانس بین المللی مدیریت 95 آلمان هامبورگ
کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری آلمان هامبورگ
1395 - دی - 30
:کشور محل برگزاری
آلمان
:شهر محل برگزاری
هامبورگ
:برگزارکنندگان
Knowledge Innovation Communities
:ایمیل دبیرخانه
info@imaconference.com
:تلفن دبیرخانه
09190320303

------------------------------------------