کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ - راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
0303 2 03 0919
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@imaconference.com

| راه ارتباطی > تماس با ما >
.: تماس با ما

فرم تماس با ما